تلفن تماس:  04135595050
میلگرد فولاد کاوه تيکمه داش
1403/04/23
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
سایز 8
0 تومان
    نامشخص
1402/12/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
2
سایز 10 و 12
0 تومان
    نامشخص
1402/12/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
3
سایز 14 تا 32
0 تومان
    نامشخص
1402/12/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
4
سایز 8 AIII
0 تومان
    نامشخص
1402/12/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
5
سایز 10 AIII
0 تومان
    نامشخص
1402/12/27
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
تماس از طریق واتساپ و تلگرام