تلفن تماس:  04135595050
میلگرد فولاد کاوه تيکمه داش
1402/09/11
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
سایز 8
22,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
2
سایز 10 و 12
22,400 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
3
سایز 14 تا 32
22,300 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
4
سایز 8 AIII
23,500 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
5
سایز 10 AIII
23,400 تومان
    ثابت
1402/09/09
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
تماس از طریق واتساپ و تلگرام