تلفن تماس:  04135595050
میلگرد فولاد کاوه تيکمه داش
1402/03/20
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
سایز 8
26,800 تومان
    ثابت
1402/03/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
2
سایز 10 و 12
26,700 تومان
    ثابت
1402/03/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
3
سایز 14 تا 32
26,600 تومان
    ثابت
1402/03/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
4
سایز 8 AIII
27,800 تومان
    ثابت
1402/03/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
5
سایز 10 AIII
27,700 تومان
    ثابت
1402/03/20
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
تماس از طریق واتساپ و تلگرام