تلفن تماس:  04135595050
میلگرد فولاد کاوه تيکمه داش
1401/11/08
ردیف
مشخصات محصول
قیمت(تومان)
وضعیت نوسان
تاریخ به روزرسانی
تولید کننده
آرشیو
1
10 AIII
21,150 تومان
  300   کاهش
1401/11/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
2
سایز 8
20,800 تومان
  300   کاهش
1401/11/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
3
سایز 10 و 12
20,750 تومان
  300   کاهش
1401/11/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
4
سایز 14 تا 32
20,750 تومان
  250   کاهش
1401/11/06
فولاد کاوه تيکمه داش
فولاد کاوه تيکمه داش
تماس از طریق واتساپ و تلگرام